Hỗ trợ dịch vụ 24/7: 0869786862 (điện thoại, zalo)

 • Khởi tạo dữ liệu khi hoàn toàn chưa có dữ liệu
 • Chỉnh sửa kết quả khi dữ liệu xấu, Chỉnh sửa data cho kết quả theo ý định trước
 • Mã hoá, làm sạch
 • Chạy, phân tích, hướng dẫn đọc kết quả
 • Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn chạy

Cam kết

 • Đúng thời gian cam kết
 • Kiến thức cập nhật mới nhất
 • Giải đáp trọn đời thắc mắc liên quan đến bài
 • Hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu nếu sai sót
 • Dữ liệu đặt hàng theo mối bài là duy nhất

Kết quả bàn giao

 • File dữ liệu
 • File vẽ mô hình sẵn trên phần mềm (nếu có)
 • Output (kết quả xuất từ phần mềm)
 • Trích dẫn và giải thích kết quả theo yêu cầu (ngắn gọn đến chi tiết)
 • Tài khoản đọc tài liệu hướng dẫn phân tích và viết bài

Cách tính phí dịch vụ

 • Báo giá chi tiết từng đề mục công việc
 • Tính phí theo khối lượng công việc, không tính phí theo đề mục công việc
 • Hỗ trợ phần nào tính phí phần ấy

Liên hệ

 • 0869786862 (phone/ zalo) (Gọi điện thoại rồi nhắn tin zalo để được hỗ trợ nhanh nhất)
 • Facebook: https://www.facebook.com/hotronghiencuu
 • Email: phantichso247@gmail.com/ dichvuspss@hotronghiencuu.com

Hỗ trợ SPSS

 • Thống kê mô tả, Cronbachs alpha, Chisquare, t test, anova
 • EFA, phân cụm
 • Hồi quy tuyến tính, nhị phân, thứ bậc, phân tích biệt số
 • Tương quan Pearson, tương quan hạng
 • Kiểm định khuyết tậ mô hình: White, JB, KS
 • Khắc phục hệ số alpha, hệ số tải, ma trận xoay, hệ số tương quan, sig, hệ số hồi quy, R bình phương
 • Phân tích biến trung gian, biến điều tiết
 • Đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp