Hỗ trợ dịch vụ 24/7: 0869786862 (điện thoại, zalo)

 • Khởi tạo dữ liệu khi hoàn toàn chưa có dữ liệu
 • Chỉnh sửa kết quả khi dữ liệu xấu, Chỉnh sửa data cho kết quả theo ý định trước
 • Mã hoá, làm sạch
 • Chạy, phân tích, hướng dẫn đọc kết quả
 • Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn chạy

Cam kết

 • Đúng thời gian cam kết
 • Kiến thức cập nhật mới nhất
 • Giải đáp trọn đời thắc mắc liên quan đến bài
 • Hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu nếu sai sót
 • Dữ liệu đặt hàng theo mối bài là duy nhất

Kết quả bàn giao

 • File dữ liệu
 • File vẽ mô hình sẵn trên phần mềm (nếu có)
 • Output (kết quả xuất từ phần mềm)
 • Trích dẫn và giải thích kết quả theo yêu cầu (ngắn gọn đến chi tiết)
 • Tài khoản đọc tài liệu hướng dẫn phân tích và viết bài

Cách tính phí dịch vụ

 • Báo giá chi tiết từng đề mục công việc
 • Tính phí theo khối lượng công việc, không tính phí theo đề mục công việc
 • Hỗ trợ phần nào tính phí phần ấy

Liên hệ

 • 0869786862 (phone/ zalo) (Gọi điện thoại rồi nhắn tin zalo để được hỗ trợ nhanh nhất)
 • Facebook: https://www.facebook.com/hotronghiencuu
 • Email: phantichso247@gmail.com/ dichvuspss@hotronghiencuu.com

Hỗ trợ SPS

 • Thống kê mô tả, Cronbachs alpha, Chisquare, t test, anova
 • EFA, phân cụm
 • Hồi quy tuyến tính, nhị phân, thứ bậc, phân tích biệt số
 • Tương quan Pearson, tương quan hạng
 • Kiểm định khuyết tậ mô hình: White, JB, KS
 • Khắc phục hệ số alpha, hệ số tải, ma trận xoay, hệ số tương quan, sig, hệ số hồi quy, R bình phương
 • Phân tích biến trung gian, biến điều tiết
 • Đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp
Click để xem ngay >>>
Nổi bật

Làm gì khi kết quả phân tích dữ liệu không như mong muốn?

Các bạn thân mến! Số liệu xấu trong nghiên cứu? Gặp số liệu xấu khi nghiên cứu không phải là điều hiếm gặp hay không phải vấn đề gì đó qu...