Phân tích

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân tích. Hiển thị tất cả bài đăng

Ứng dựng mô hình SWOT để phân tích bản thân

Trong cuộc sống, ai biết cách tận dụng thế mạnh và tài năng của mình thì sẽ dễ dàng đạt được thành công cũng như gặp ít khó khăn hơn nếu nhậ...
Read More

Phân tích SWOT | Mô hình SWOT

Đây là một mô hình rất nổi tiếng- đối với các bạn học về kinh tế thì không thể không biết đến mô hình này. Nó không chỉ sách vở trên giảng đ...
Read More

Phân tích BCG | Ma trận BCG (Ma trận Boston)

Ma trận Boston Là ma trận xác định chu trình sống của một sản phẩm thể hiện ma trận quan hệ tăng trưởng và thị phần  Tên gọi khác: Ma t...
Read More